Mitt svar på artikeln i DN den 22/12 2022

Jul 30, 2023
Mia Lundin i DN

Fotograf; Anette Nantell

Det är så ledsamt att nytänkande motarbetas på det här sättet och att lyfta det stora behovet av en fungerande kvinnovård är så lågt prioriterad att detta är vad man väljer att lyfta. Hade det inte varit bättra att debattera hur långt efter kvinnovården i Sverige är, problemet med det enorma psykiska ohälsotalet, att kvinnor inte känner sig sedda, hörda eller hjälpta i vården, och vad vi kan göra för att förbättra den?

I Sverige upplever jag det enormt trångt när det gäller nytänkande, men också en stor konkurrens mellan olika vårdgivare där man i stället för att samarbeta mot ett gemensamt mål ofta trampar på eller blir trampad på. Vi skulle kunna komma så mycket längre genom att stötta varandra och vara nyfiken på nya vägar att gå där vi på djupet respektera och bejakar olika typer av nytänkande.

Hur är det ens möjligt att man som gynekolog kan jobba med kvinnor hela sitt liv utan att se en koppling mellan hormonell obalans och psykisk ohälsa då det finns massor av studier som bevisar kopplingen mellan hormoner och signalsubstanser. Varför blir man som gynekolog inte nyfiken och tar reda på vad de entreprenörer gör som tar kvinnor på allvar, har kommit lite längre och faktiskt får kvinnor att må bättre. I stället väljer man att klandra sådan som oss i tråkigt vinklade artiklar som den i DN.

Istället för att vara nyfiken och utforska nytänkande gömmer man sig bakom argumentet ”det finns ingen forskning som stöder”. Vad de borde säga är ”det finns ingen svensk forskning som stöder….” eftersom vi i detta landet inte verkar lyssna på annat än våra egna experter istället för att utforska den fantastiska utvecklingen som sker utanför Sveriges gränser. Utomlands, speciellt i USA, har kvinnohälsan kommit ljusår framåt jämfört med Sverige.

I vårddebatten används ofta begreppet evidens (vetenskapligt bevisat) som tvärsäkert argument men evidens är långt ifrån ett väldefinierat begrepp, varken i vårdpraktiken eller i juridiken. Jag vill ändå poängtera att på HERCARE är alla våra behandlingsprotokoll baserade på studier och evidens (vetenskapliga studier), min trettiofem års beprövade erfarenhet och rekommendationer och riktlinjer från seriösa organisationer som North American Menopasue Society (där jag varit medlem under många år), International Menopause Society och svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

Alltför många kvinnor med hormonella obalanser skickas runt i vårdapparaten och mår dåligt i onödan. Kvinnor har rätt till en god och trygg vård.

Tack alla ni som vågar tänka nytt, kämpar för förändring och väljer att stötta och komplettera varandra. Det är då vi når verklig framgång. Vi är alla vattendroppen, men vi är också havet.

To health and wellness,

Mia Lundin